wodniak-jądra.jpg

Wodniak jądra

Sławomir Salwa - Urolog, Wrocław

WODNIAK JĄDRA

Wodniak jest rodzajem torbieli w mosznie, tworzącej się wokół jądra. Ma on postać owalnego tworu otoczonego osłonkami jądra, które jednocześnie stanowią ścianę wodniaka. Schorzenie to może mieć charakter wrodzony lub nabyty i może występować u mężczyzn w każdym wieku. Najczęstsze przyczyny tworzenia się wodniaka to: przebyty uraz moszny, stan zapalny jądra i najądrza oraz niektóre operacje, takie jak plastyka przepukliny pachwinowej oraz zamknięcie żylaków powrózka nasiennego.

 

Sławomir Salwa - Urolog, Wrocław

Każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia i konsultacji. Skontaktuj się z nami i umów na wizytę

WARTO WIEDZIEĆ

Objawy związane z wodniakiem jądra występują jedynie u części pacjentów i w znacznym stopniu związane są z jego wielkością. Do najczęstszych dolegliwości zalicza się:

- jednostronne (rzadziej obustronne) powiększenie worka mosznowego,
- dyskomfort, ucisk oraz ból w okolicy moszny,
- ograniczenie możliwości poruszania się i aktywności fizycznej.

 

W bardzo rzadkich przypadkach, szczególnie u chorych z dużymi zmianami w mosznie o wieloletnim przebiegu, może dochodzić do zaniku jądra, prowadzącego do jego zmniejszenia się i do upośledzenia wytwarzania plemników. W dużej części przypadków obecność wodniaka nie wiąże się z żadnymi objawami klinicznymi, poza pewnym defektem estetycznym.

Operacyjne usunięcie wodniaka jądra jest zabiegiem urologicznym wykonywanym przeważnie w znieczuleniu miejscowym – nasiękowym. Operator nakłuwa kilkakrotnie okolice kanału pachwinowego oraz moszny w celu podania znieczulenia. W trakcie zabiegu może być odczuwany dotyk, ale nie będzie się to wiązało z bólem w operowanej okolicy. W trakcie zabiegu nacina się skórę moszny, po czym wypreparowuje się i uwalnia wodniaka. Ten zostaje w całości wyjęty na zewnątrz moszny. Następnie nacina się osłonki i opróżnia się zawartość wodniaka – płyn słomkowego koloru.

Jądro wyprowadzane jest na zewnątrz osłonek, których nadmiar wycina się i zszywa na zewnątrz jądra. Pod koniec operacji w dolnym biegunie moszny umieszcza się dren oraz zeszywa się ranę. Szew umieszczony na skórze moszny jest zazwyczaj wchłanialny. W określonych sytuacjach ranę zeszywa się szwem wymagającym w późniejszym czasie usunięcia. Czas operacji zależny jest od wielkości wodniaka. Wynosi zwykle 20–40 minut. Pacjent po operacji ma zwykle założony specjalny opatrunek unoszący i uciskający mosznę, tzw. suspensorium. Następnego dnia po zabiegu usuwany jest dren.

Operację wodniaka jądra wykonuje się ze wskazań:
- medycznych – u pacjenta, który odczuwa dyskomfort lub ból związany z obecnością zmiany w mosznie. Choroba nie niesie ze sobą istotnego ryzyka dla zdrowia, więc jeśli pacjent nie odczuwa żadnych objawów, operacja nie jest konieczna i zmianę można obserwować. Wodniak może się z czasem powiększać, jednak zwykle nie wpływa to na płodność, funkcje seksualne i ogólny stan zdrowia. Bez względu na rozmiar, w przypadku występowania dolegliwości zmianę można wyciąć.
- estetycznych – u pacjenta, który nie odczuwa dolegliwości, lecz nie akceptuje wyglądu moszny i okolicy jądra.