resekcja-gruczołu.jpg

PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA STERCZA
(TURP)

Sławomir Salwa - Urolog, Wrocław

PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA STERCZA (TURP)

Przezcewkowa elektroresekcja stercza (inne nazwy tego narządu to: gruczoł krokowy, prostata) jest procedurą wykonywaną w celu zlikwidowania kłopotliwych objawów
z dolnych dróg moczowych, które spowodowane są powiększeniem prostaty.

Objawy związane z powiększeniem prostaty mogą być następujące:
- słaby, przerywany strumień moczu
- trudności w rozpoczęciu oddawania moczu (mikcji)
- wykapywanie moczu pod koniec mikcji
- częsta lub nagląca potrzeba oddania moczu
- częstomocz dzienny i nocny
- niecałkowite opróżnianie pęcherza
- infekcje układu moczowego

Sławomir Salwa - Urolog, Wrocław

Każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia i konsultacji. Skontaktuj się z nami i umów na wizytę

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
TURP jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym lub podpajęczynówkowym (przewodowym, lędźwiowym). W trakcie zabiegu specjalne narzędzie – resektoskop, jest wprowadzane do cewki moczowej i pęcherza moczowego. Resektoskop zbudowany jest z układu optycznego przekazującego obraz endoskopowy bezpośrednio na ekran monitora. Zawiera również część pracującą, wyposażoną w ruchomą pętlę diatermiczną. Przez pętlę przepływa prąd elektryczny o wysokiej częstotliwości, co umożliwia cięcie tkanek i koagulację krwawiących
naczyń. Po sprawdzeniu anatomii cewki i pęcherza resektoskop jest sprowadzany do odcinka cewki, który otoczony jest przez prostatę. Urolog wycina po kawałku
tkankę prostaty, pozostawiając nienaruszoną zewnętrzną część stercza, stanowiącą jego torebkę. W ten sposób uzyskuje się szerokie światło cewki moczowej. Skrawki gruczolaka po wycięciu są wypłukiwane z pęcherza moczowego. Pod koniec zabiegu przeprowadza się koagulację loży powstałej po wycięciu tkanki gruczolaka. Ma to na celu zahamowanie krwawienia. Po zabiegu pozostawia się w pęcherzu cewnik, w celu zapewnienia stałego odpływu moczu i powstających skrzepów krwi. Pacjent udaje się do domu tego samego lub następnego dnia po zabiegu. Cewnik usuwany jest po kilku dniach.

W leczeniu operacyjnym BPH dostępnych jest wiele metod zabiegowych. TURP jest spośród nich najczęściej wykonywaną procedurą minimalnie inwazyjną. Umożliwia
szybkie uzyskanie poprawy w zakresie oddawania moczu, przy jednocześnie niewielkim urazie operacyjnym dla pacjenta. Jest to operacja zaliczana do grupy zabiegów minimalnie inwazyjnych – dzięki zastosowaniu endoskopii możliwe jest chirurgiczne usunięcie części narządu bez przecinania powłok ciała.

 

KIEDY WYKONUJE SIĘ TURP?

TURP jest wykonywana u pacjentów z umiarkowanie i znacznie nasilonymi zaburzeniami oddawania moczu, które nie ustępują po podaniu leków, lub gdy na skutek zaburzeń
oddawania moczu dochodzi do rozwoju takich powikłań powiększenia prostaty, jak kamica pęcherza moczowego, całkowite zatrzymanie moczu, znaczne zaleganie moczu po
jego oddaniu, uszkodzenie pęcherza moczowego oraz upośledzenie wydolności nerek.